Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Data publikacji: 2019-06-01

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
ALICJA GRZESIŃSKA - ŚWIĘTEK
E-MAIL: gops@jemielno.gopsinfo.pl

Załączniki:

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (POMOC SPOŁECZNA, PIECZA ZASTĘPCZA, ASYSTENCI RODZINY) (plik pdf 48KB)
 2. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (ŚWIADCZENIA RODZINNE) (plik pdf 47KB)
 3. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+) (plik pdf 53KB)
 4. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (ŚWIADCZENIE DOBRY START) (plik pdf 47KB)
 5. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ( FUNDUSZ ALIMENTACYJNY) (plik pdf 47KB)
 6. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (DODATEK MIESZKANIOWY) (plik pdf 39KB)
 7. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (DODATEK ENERGETYCZNY) (plik pdf 48KB)
 8. INFORMACYJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (KARTA DUŻEJ RODZINY) (plik pdf 49KB)
 9. INFORMACYJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH) (plik pdf 53KB)
 10. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020) (plik pdf 56KB)
 11. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (STYPENDIUM SZKOLNE) (plik pdf 39KB)
 12. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE ZA ŻYCIEM) (plik pdf 48KB)
 13. INFORMACYJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ( ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY) (plik pdf 53KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-06-01
Dane wprowadził(a): Bogusława Olszewska
Odpowiedzialna/y za treść: Bogusława Olszewska

 1. 2019-06-14 (10:45:11)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
  Redaktor: Bogusława Olszewska
 2. 2019-06-14 (10:47:14)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
  Redaktor: Bogusława Olszewska
 3. 2020-02-12 (12:48:44)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Redaktor: Władysława Krowicka.
 4. 2020-02-12 (12:50:05)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (POMOC SPOŁECZNA, PIECZA ZASTĘPCZA, ASYSTENCI RODZINY)
  Redaktor: Władysława Krowicka.
 5. 2020-02-12 (12:50:59)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (POMOC SPOŁECZNA, PIECZA ZASTĘPCZA, ASYSTENCI RODZINY)
  Redaktor: Władysława Krowicka.
 6. 2020-02-12 (12:52:10)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (ŚWIADCZENIA RODZINNE)
  Redaktor: Władysława Krowicka.
 7. 2020-02-12 (12:52:45)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+)
  Redaktor: Władysława Krowicka.
 8. 2020-02-12 (12:53:14)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (ŚWIADCZENIE DOBRY START)
  Redaktor: Władysława Krowicka.
 9. 2020-02-12 (12:53:50)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ( FUNDUSZ ALIMENTACYJNY)
  Redaktor: Władysława Krowicka.
 10. 2020-02-12 (12:54:34)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (DODATEK MIESZKANIOWY)
  Redaktor: Władysława Krowicka.
 11. 2020-02-12 (12:55:07)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (DODATEK ENERGETYCZNY)
  Redaktor: Władysława Krowicka.
 12. 2020-02-12 (12:55:53)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: INFORMACYJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (KARTA DUŻEJ RODZINY)
  Redaktor: Władysława Krowicka.
 13. 2020-02-12 (12:56:24)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: INFORMACYJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH)
  Redaktor: Władysława Krowicka.
 14. 2020-02-12 (12:56:57)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020)
  Redaktor: Władysława Krowicka.
 15. 2020-02-12 (12:57:31)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (STYPENDIUM SZKOLNE)
  Redaktor: Władysława Krowicka.
 16. 2020-02-12 (12:58:03)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE ZA ŻYCIEM)
  Redaktor: Władysława Krowicka.
 17. 2020-02-12 (12:58:32)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: INFORMACYJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ( ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY)
  Redaktor: Władysława Krowicka.
 18. 2021-02-17 (15:57:28)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Redaktor: Administrator systemu
 19. 2022-01-19 (13:35:28)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Redaktor: Administrator systemu