Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

Wymagane dokumenty - Stypendia

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium,
2) załączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,

2. Wniosek wraz z oświadczeniem składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października.

3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 pkt 1 podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu.

4. Wniosek o którym mowa w ust. 2 pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy :
1) został złożony po ustalonym terminie - o czym decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego z zastrzeżeniem opisanym w art. 90n ust 7,
2) nie zawiera kompletu dokumentów, o którym mowa w ust. 1,
3) wniosek lub załączniki, o których mowa w ust. 1 są nieprawidłowo wypełnione, jeśli mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono braków.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2015-07-28
Dane wprowadził(a): Edyta Waścińska.
Odpowiedzialna/y za treść: Edyta Waścińska.

 1. 2015-07-28 (09:10:57)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Wymagane dokumenty - Stypendia
  Redaktor: Edyta Waścińska.
 2. 2015-07-28 (09:11:01)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Wymagane dokumenty - Stypendia
  Redaktor: Edyta Waścińska.
 3. 2021-02-18 (14:55:13)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Wymagane dokumenty - Stypendia
  Redaktor: Administrator systemu